4A許登峰及5A林嘉明成為香港藝術發展局「第十二屆校園藝術大使」

詳情 :

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


返回


地 址 : 九 龍 油 塘 普 照 路 1 號
Address : 1 Po Chiu Road, Yau Tong, Kowloon.
電 話 : 2347 9907
傳 真 : 2717 5293
© Copyright 天 主 教 普 照 中 學. All Rights Reserved.